Vikariebanken


I Linköping används Vikariebanken flitigt. Staden har ett stort antal tjänster som tillsätts med Vikariebanken, och systemet hanterar i snitt 5000 bokningar i månaden.

Per Rondahl

Fyra bokare jobbar med systemet som har anpassats successivt efter just Linköpings behov och förutsättningar. Fokus har legat på användarvänlighet och anpassning. En som har hjälpt till med att utveckla systemet är Per Rondahl.

Per är samordnare för den centrala vikariehanteringen och berättar att man nu har ett system som man är nöjd med och som utvecklas allt eftersom nya behov uppstår. Något som också är viktigt för verksamheten och som önskas är kontinuitet berättar Per.

Vikariebanken fungerar efter förutsättningarna bra och vi är nöjda. Sedan vår omorganisation 2011 sköter nu fyra bokare hela systemet och de hanterar i snitt 5000 beställningar i månaden. Det är ett stort system och det trimmas efter våra behov och det finns olika tilläggsmoduler som kan läggas till säger Per.

Ett exempel på de nya funktionerna är att man har möjlighet att se just vilka vikarier som man använt den senaste veckan. Detta är bra då vikarierna oftast vill jobba på samma ställe och med samma personal. Att hoppa omkring på olika arbetsplatser är få vikarier intresserade av, och personalen ser oftast att de har samma vikarie på återkommande skift. Dessutom har systemet funktioner som minskar risken för att flera bokare kontaktar samma vikarie om samma ärende.

Det är viktigt för oss att systemet flyter på och att våra vikarier trivs. Dessutom har appen fått ett bra genomslag vilket är positivt säger Per.

Tillbaka