Vikariebanken

Välkommen till Vikariebanken

Vikariebanken® är ett webbaserat system för vikarieförmedling som minimerar administration och manuell bearbetning. Det har funnits sedan 2002 och har successivt anpassats och utvecklats för att passa offentliga verksamheter med skiftande behov.

Oavsett ekonomiskt goda eller kärva tider sjunker inte kraven på kvalitet. I jakten på effektiviseringar och slimmade organisationer blir det därför extra viktigt med skarpa verktyg för styrning och överblick. Vikariebanken® säkerställer att vikariehanteringen sker kostnadseffektivt, enkelt och överskådligt enligt kvalitetssäkrade processer.