Vikariebanken


I Malmö stad har så gott som alla förvaltningar använt sig av Vikariebanken sedan 2006. Systemet blev snabbt populärt tack vare sin användarvänlighet och spred sig till allt fler förvaltningar, främst inom vård- och omsorg. 2009 etablerades det även i Husie stadsdelsförvaltnings förskolor och skolor där det används flitigt. I Malmö stad tillsätts mer än 1300 heltidstjänster per år med hjälp av Vikariebanken.

Anna1

Anna Cronqvist är sektionschef för Vikariebanken och korttidsbemanningen i Husie stadsdelsförvaltning. Hon har jobbat med Vikariebanken under en längre tid och har också låtit utveckla nya viktiga funktioner kring systemets digitala timlistor. Dessa skräddarsydda timlistor är en viktig del i planeringen och schemaläggningen, och listornas utformning och funktioner underlättar rejält för personalen när de schemalägger och attesterar.

En av de stora fördelarna med Vikariebanken är att det utvecklas och anpassas när det behövs. De digitala timlistorna är ett bra exempel på detta. Euronetics lyssnade på oss och tog fram listorna precis som vi ville ha dem vilket var väldigt bra säger Anna.

När det gäller utbildningen av systemets användare så utbildar Euronetics dessa med jämna mellanrum. Antingen så kommer Sanna Larsson, kundansvarig på Vikariebanken till Malmö eller också så skickar de olika förvaltningarna sin personal till Linköping där de får lära sig systemet.

–  Jag kom i kontakt med Vikariebanken 2009 och kände att det var ett snabbt och lättjobbat system. Sedan jobbade jag med andra uppgifter i några år. 2012 kom jag tillbaka och började jobba med Vikariebanken igen och märkte då att det hade uppdaterats rejält. Men jag kom snabbt in i det igen, och om man skrapar lite på ytan så finns det väldigt mycket smarta funktioner att jobba med. Det fungerar bra och anpassas till verksamhetens behov samtidigt som vikarierna får det lättare säger Anna.

Tillbaka