Vikariebanken


Att varje dag tillsätta ett stort antal vikarier inom skola och barnomsorg samt inom vård och omsorgsverksamheten är en tidskrävande och svår uppgift. Vanligtvis bokas vikarierna genom telefonsamtal, och sedan lägger en bokare upp schemat. Det påminner lite om att lägga ett stort pussel. Men detta kan göras på ett effektivare och betydligt enklare sätt.

Malmö_chef_placera

Malmö stad har valt att använda Linköpingsföretaget Euronetics webbaserade system Vikariebanken när man schemalägger vikarierna. Erfarenheterna är goda och fördelarna är många. De positiva effekterna av systemet är bland annat minskad administration och manuell bearbetning.

Det här är ett stabilt system som är mycket lätt att arbeta i. De vikarier och bokare som jag kommit i kontakt med, och som använder det är väldigt nöjda med hur det fungerar. Dessutom är det viktigt att vikarierna är referenskollade och intervjuade. Denna kvalitetssäkring känns trygg, och i Malmö har vi ett stort politiskt tryck om att vi ska ta väl hand om våra vikarier. De ska behandlas precis som ordinarie anställda och Vikariebanken gör det enkelt för dem när de ska jobba säger Anders Henriksson, HR-chef i stadsområde Norr, samt projektansvarig för anpassningen av Vikariebanken i den nya organisationen.

Malmö stad har precis genomgått en stor omorganisation. Tio stadsdelar har förts samman i fem stadsområden och ett flertal nya förvaltningar har bildats. Omorganisationen ställde stora krav på kompabilitet och Euronetics har jobbat hårt på att Vikariebanken ska vara lätt att installera i redan befintliga datasystem. Något som är en utmaning och som kräver god planering och stor teknisk anpassningsförmåga.

Vi har hittat ett modernt sätt att jobba på, nyckeln är att jobba nära verksamheten och specifikt mot kunden. Vi kan genom bra dialog skräddarsy Vikariebanken för optimal funktionalitet. Det är detta som är vår styrka. Faktum är att vi i en utredning prisats för bästa service, användarvänlighet och anpassningsbarhet vilket är helt fantastiskt säger Sanna Larsson, kundansvarig på Vikariebanken.

Fortsatt utveckling är otroligt viktigt för att få nöjda kunder. Ronny Millberg, vd på Euronetics är noga med att poängtera vikten av att kunden ska få en snabb och enkel introduktion så att programmet kan tas i bruk utan långa handläggningstider.

Tanken är att Vikariebanken ska fungera överallt. Detta blir möjligt genom att teamet bakom systemet anpassar det till verksamhetens system och just deras behov. Vi utvecklar Vikariebanken kontinuerligt och har ett bra totalkoncept, dessutom utbildar vi våra kunder så de lär sig att använda det optimalt säger Ronny.

Tillbaka