Vikariebanken

Citat

"Med Vikariebanken® kan vi på ett strukturerat sätt tillsätta vikariat och genom noggrann uppföljning kvalitetsäkra vikariepoolens kompetens" 

- Thomas Persson, 
Chef Vård & Omsorg 
Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning, MalmöVikariebanken® förenklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar förmedlingen av vikarier. Systemet ger total överblick och säkerställer att det alltid finns tillräckligt med resurser på samtliga enheter. Det gör att ni kan spara både tid och pengar som istället kan användas för att höja kvaliteten i er verksamhet.

Genom analys av den statistik som finns samlad i systemet får ledningen ett bra underlag för uppföljning, styrning och strategiskt beslutsfattande.

Och inte nog med det, i Vikariebanken® finns också kontrollfunktioner som säkerställer att alla vikarier som finns i databasen uppfyller de krav och behörigheter som krävs. På så sätt ger systemet tillförlitliga och träffsäkra vikarieförslag.

Vikariebanken® är ett mycket flexibelt system som utan svårighet kan skräddarsys efter verksamheters specifika behov och önskemål.